EN
Powered by AskKauko

Parempi arki miljardille ihmiselle

Läpinäkyvyys, vastuullisuus ja luotettavuus välittyvät työelämän, johtamisen ja digitalisaation kautta yritysten, kuntien, valtioiden ja ihmisten hyvinvointiin.

Sähköinen asiointi ja tiedon kulku avaa mahdollisuuksia vastuulliselle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Samalla se lisää tasa-arvoa sekä vaikuttamismahdollisuuksia.

Omien tietojen hallinnalla voidaan luoda luottamuksellinen toimintaympäristö, jossa organisaatioiden yhteistyö ja palvelu on mahdollista yksilön ehdoilla.

Tutustu toimintaamme ja vaikutu, miljoonat voidaan muuttaa miljardiksi tekemällä vastuullisuudesta ja hyvinvoinnista maamme merkittävin vientituote.

Yritysten välisen luottamuksen suunnannäyttäjä vuodesta 2010

Luotettava Kumppani
-palvelussa on
avoimesti toimivaa yritystä
Valttikortilla on
parannettu
henkilön työoloja
Luotettava Kumppani -palvelusta
on haettu noin
yksittäistä raporttia vuosittain
Sähköinen järjestelmä
on korvannut
A4-sivua vastaavan määrän
allekirjoitettuja dokumetteja
SignSpace helpottaa sopimuksentekoa, tehostaa yhteydenpitoa taloyhtiöissä, henkilöstöhallinnossa ja kaupankäynnissä.
Vastuullisen toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja helposti selvitettävissä. Tilaajavastuulain velvoittama raportointityö on saatu tehostettua 45 minuutista 2 minuuttiin.
Valttikortti on työturvallisuuslain mukainen henkilötunniste, jonka tietokantaa hyödyntää yli 50 eri järjestelmää.
Luotettava Kumppani on yrityksen suhde yhteiskuntaan. Lakisääteiset asiat on hoidettu, vakuutukset ja sopimukset on kunnossa.

Vastuullinen toiminta kääntää harmaan talouden hyvinvoinniksi

Tutustu yhteiskunnan rakenteisiin ja toimialoihin, joiden kautta miljardin ihmisen elämä voidaan muuttaa reilummaksi ja turvallisemmaksi. Samalla näet millä tavoin konsernimme vie maailmaa eteenpäin.
Takaisin

Reilut sopimukset ja työturvallisuus luovat kokonaisvaltaista hyvinvointia

Laillisen työn verokertymällä kehitetään yhteiskuntaa ja sen palveluita, kun reilut työehdot takaavat toimeentulon ja työturvallisuus parantaa jokaisen tekijän omaa sekä läheisten hyvinvointia.

Raporttien koostamisesta säästyvä aika on usein poissa ylitöistä ja aikaa jää enemmän vietettäväksi perheen ja harrastusten parissa. Ennakoiva työterveydenhuolto vähentää sairauksia ja parantaa toimeentuloa.

Lainsäädännön kautta luotavien sähköisten järjestelmien ja sitä kautta eri toimijoiden välille syntyvä luottamus sekä yhteistyö parantavat hyvinvointia monella rintamalla.

Toimiva teknologia, kilpailu paremmista ja saavutettavammista palveluista rakentavat toimivaa ja tasavertaista yhteiskuntaa.
Valttikortteja otettu käyttöön Suomessa
Valttikortilla on sähköinen tietokanta, jota hyödyntää yli 50 eri järjestelmää.
Takaisin

Valttikortti ei valvo vaan vahvistaa

Työturvallisuuslaki edellyttää, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste. Tunnisteessa on oltava kasvokuva, nimi, veronumero ja työnantajan tiedot.

Valttikortti on monitoimihenkilötunniste, joka toimii kulunvalvonnassa ja ammattipätevyyksien todentamisessa. Lisäksi suoritetut perehdytykset ovat luettavissa suoraan Valttikortilta.

Valttikortti on otettu käyttöön vuonna 2013, ja se varmistaa reilut ja turvalliset työmaat sekä työntekijöille että alan työnantajille.

Kuljetusala kaipaa
vastuunkantajaa

Kuljetusalalla harmaa talous matkustaa rajojen yli ja heikentää rehellisen liiketoiminnan kilpailukyvyn lisäksi liikenneturvallisuutta.

Lastin sisältö ja paino, lepoajat ja kaluston huolto sekä kuljettajien työajat ovat tarkkailun alla.

Kuljetusala altistuu myös laittoman kaupan palvelukseen silloin kun läpinäkyvyys ei toimi.
Logistiikka ja liikenne työllistää Suomessa
Maailmanlaajuisesti valtaosa kuljetusalla työskentelevistä työskentelee epävirallisesti tai laittomasti.
Takaisin

Valoa
ravintola-alalle

Merkittävimpiin pimeän työn markkinoihin kuuluvalla ravintola-alalla on Suomessa paljon säätelyä ja työntekijöiltä edellytetään mm. todistuksia ammattitaidosta. Yhtenäistä, sähköistä järjestelmää ei silti ole.

Alalla esiintyy kansainvälisesti paljon laitonta työvoimaa, alipalkkausta ja epäselviä sopimuksia. Osin myös Suomessa.

Palvelualojen vastuullinen toiminta mahdollistaisi myös alan kaipaaman ulkomaalaisen työvoiman reilun hyödyntämisen.
Ravintola-ala työllistää Suomessa
Alalla toimii
Alan harmaan talouden vaikutus
hyvinvointiin
Suomessa
Summalla kustannetaan vuosittainen päivähoito 40 000 lapselle.
Luotettava Kumppani
-palvelun käyttäjiä
Luotettava Kumppani
-raportteja on haettu yli
Tämä säästää selvitystyöhön kuluvaa aikaa
806 250 työpäivää vuodessa.
Takaisin

Luotettava
Kumppani
huolehtii

Tilaajavastuulaki velvoittaa työn tilaajan selvittämään ja sopimuskumppanin toimittamaan selvitykset lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta.

Palvelu hakee tilaajavastuulain vaatimat selvitykset yrityksesi puolesta, koostaa niistä Luotettava Kumppani -raportin verkkoon tilaajiesi saataville ja pitää sen aina ajan tasalla.

Luotettava Kumppani -palvelun avulla vähennetään turhaa paperityötä ja säästetään aikaa ja rahaa. Samalla rakennetaan luottamusta eri toimijoiden välille.
Työmaarekisterissä on 26 000 aktiivista yritystä, jotka ovat
ladanneet yli
Raporttia
Takaisin

Työmaarekisteri kerää ja välittää tietoa tehokkaasti

Työmaarekisterillä alan toimijat hoitavat kuukausittaisen raportoinnin Verohallinnolle. Raportteihin kuuluvat tiedot urakkahinnoista ja toteutuneesta laskutuksesta.

Työmaarekisteri helpottaa rakennusalan tiedonantovelvollisuuden hoitamista ja se toimii työmaan yhteisenä tietovarastona ja arkistona.

Työmaa-avaimella kaikki työmaalla työskentelevät yritykset voivat tallentaa palveluun yritys-, urakka- ja työntekijätietoja. Työmaa-avaimen käyttö helpottaa ja nopeuttaa tiedonkeruuta, raportointia ja arkistointia.

Lainsäädännön ja valvonnan toteutumisen pitää olla helppoa ja sujuvaa, jotta se toteutuu ja palvelee yrityksiä, tekijöitä sekä yhteiskuntaa.
2010
Rakennusalan ja viranomaisten yhteistyön kehitys alkaa
2012
Uusi laki sosiaaliseen identiteettiin, veronumero, tunnisteet
2014
Valttikortti, sähköinen järjestelmä yhdistää tunnisteet
Takaisin

Tilaajavastuulaki kitkee harmaata taloutta

Helsingin kaupungille arvioidaan aiheutuvan harmaasta taloudesta noin 60 miljoonan euron tappiot vuodessa verokertymän menetyksinä.

Summalla kustannettaisiin ammatillinen koulutus
yli 1 700 nuorelle.

Tilaajavastuulain piirissä olevalla toiminnalla ja kertyvillä verovaroilla kehitetään elinympäristöä, korjataan julkisia palveluita ja varmistetaan, että yhteiskunnan rakenteet ja hankinnat toimivat vastuullisesti.

Helsinki tekee hankintoja yli miljardilla eurolla vuodessa, jonka kerrannaisvaikutusten kuuluu parantaa kaikkien asukkaiden hyvinvointia.

Vastuullisen toiminnan ja luotettavien järjestelmien muutos on vaikuttanut merkittävästi rakennusalaan vain 10 vuodessa.
Takaisin
SignSpace
Organisaatioiden yhteistyö ja myynti sujuvat helpommin ja nopeammin missä ja milloin vain.
Tarjoukset, sopimukset ja lomakkeet allekirjoitetaan jo luonnollisesti verkossa. Tähän tarvitaan vahvaa luottamusta kantava järjestelmä.

Sähköinen asiointi mahdollistaa myös rajat ylittävän toiminnan sekä avaa tasavertaisia mahdollisuuksia myyntiin, hallinnointiin ja yritysten väliseen toimintaan.

Tähän päivään mennessä sähköinen järjestelmä on käsitellyt
3 750 000 A4-sivua vastaavan määrän allekirjoitettuja dokumetteja.
Tutustu toimintaan
Takaisin
MyDataShare
Omat tiedot, omissa käsissä, oikeissa paikoissa avaavat oven parempiin palveluihin.
Hyväksyessäsi verkkopalveluiden evästeet, lupaavat ne parantaa sinun kokemustasi. Mitä jos jakamasi tieto parantaisi elämänlaatuasi kaikissa yhteisissä palveluissa, sinun omilla ehdoilla.

Jos sinulla ei ole hallintaa omiin tietoihisi, niitä ei voida käyttää sinulle kohdennettuihin tai sinuun liittyviin parempiin palveluihin. Sen sijaan tiedoista syntyy rahallista arvoa vain muutamalle niitä hallitsevalle taholle.

Jokaisella meistä on oikeus ja mahdollisuus hallita omia tietojamme, käyttää niitä vapaasti ja antaa muille luvitus niiden käyttöön.

MyData-konsepti kehitettiin Suomessa edistämään henkilötietojen eettistä ja yksilöä kunnioittavaa käyttöä.
Jokainen minuutti maailmassa ladataan
dataa keräävää uutta applikaatiota
Työllisyys
Koulutus
Terveys ja hyvinvointi
Teknologia
Osaamisesta ja työkokemuksesta syntyy tietoja, jotka voisivat olla halutessasi suoraan työmarkkinoiden käytössä. Ilman että kirjoitat niistä työhakemuksiin, samalla osaamisesi voisi olla vapailla markkinoilla aina halutessasi.
Koulutus, kurssit, jatko-opinnot, pätevyystodistukset, kaikki yhdessä tietopankissa, josta voit itse valita mitkä tarjoat nähtäville ja arvioitaviksi. Samalla sinulle voidaan kohdentaa osaamista, jolle on kysyntää.
Kaikki tietosi voidaan helposti jakaa eri toimijoiden kanssa, ei lomakkeita tai valtakirjoja. Valitset toimijat joiden kanssa asioit ja avaat itse heille tietosi yhdestä paikasta.
Tietojesi seurannasta on myös paljon hyötyä, se voi tuoda turvaa sinulle ja perheellesi sekä myös taloudellista etua kun voit itse vaikuttaa tarpeisiin sen sijaan, että koneet laskevat sinulle sopivia mainoksia.
Tutustu toimintaan
Takaisin
Platform of Trust
Käytä yhteensopivaa dataa mistä tahansa ympäristöstä tai järjestelmästä, missä tahansa käyttöliittymässä tai sovelluksessa.
Vastuullisuus ja kestävä kehitys syntyvät toimintojen optimoimisesta, materiaalien ja energian hukan vähentämisestä, turvallisuuden varmistamisesta sekä tiedolla johtamisesta.

Nämä ovat aidosti mahdollisia vain, jos eri järjestelmien ja organisaatioiden dataa voidaan yhdistää ja käyttää parempien päätösten tekemiseen, toimivampien loppukäyttäjäsovellusten kehittämiseen sekä tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen.

Platform of Trust on ratkaisu tuon tiedon yhdistämiseen. Se muuttaa erilaiset datat yhteensopivaksi, jotta niitä on helppo hyödyntää ihmislähtöisen liiketoiminnan tai älykkäiden kaupunkien kehittämisessä.

Sen sisäänrakennetut luottamusominaisuudet mahdollistavat eri organisaatioiden ja yritysten yhteistyön vaivattomasti ja niin, että kaikki osapuolet ovat tietoisia miten, missä ja kuka dataa käyttää.
“Platform of Trust tarjoaa 75 % perinteistä tapaa nopeamman ja 66 % edullisemman tavan integroida datalähteitä.”
Tutustu toimintaan

Tutustu
maailmanlaajuiseen
haasteeseen

Tutustu
Harmaan talouden osuus
Latvian rakennustyömailla

Itämeren alueen liikkuvaan työvoimaan vastuullisuutta

Luotettava Kumppani -palvelussa on jo
1 400 virolaista
14 puolalaista
43 liettualaista
16 latvialaista
92 ruotsalaista
yritystä, jotka työllistävät 58 000 työntekijää 145 eri kansallisuudella.
Laittoman liiketoiminnan arvo EU:ssa
Epävirallisen ja laittoman työvoiman osuus Euroopassa

Resursseja Euroopan laajuiseen hyvinvointiin

Epävirallisen tai laittoman työvoiman osuus maailmassa

Reilu peli kaikkien ulottuvilla

Rakennusalan, logistiikan ja palvelualojen epäkohtiin voidaan tarttua kaikkialla maailmassa.

Avainasemassa on toimiva sähköinen järjestelmä, joka mahdollistaa luottamuksen ja lainsäädännön noudattamisen. Helpottaa ja nopeuttaa toimenpiteitä, tuo tasa-arvoa ja läpinäkyvyyttä.
Maailman työikäisestä väestöstä puolet kuuluu epävirallisen tai laittoman työvoiman piiriin.

Työikäisten huoltosuhde lapsiin ja vanhuksiin tarkoittaa sitä, että jo muutaman kasvavan markkinan tuominen sähköisen luottamuksen ja laillisten velvollisuuksien sekä reilujen työehtojen piiriin vaikuttaa suoraan
miljardin ihmisen hyvinvointiin.
Vastuu Groupin luottamusta lisääviä verkkopalveluita käyttää vuosittain

Auta meitä jakamaan tietoa vastuullisen työn merkityksestä

Suomalaisella teknologialla ja toimintamallilla on mahdollisuus muuttaa maailmaa ja viedä hyvinvointia kaikkien ulottuville.
Haluatko lisätietoa?
Vastuu Groupin, Platform of Trustin sekä Signspace- ja MyDataShare-palveluiden kotisivuilta löydät ajankohtaiset uutiset, yksityiskohtaiset asiakastarinat ja yhteystiedot.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) pohjalta rakennetaan kaikille yhteistä kestävää tulevaisuutta. Niillä puututaan moniin globaaleihin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi köyhyyteen, tasa-arvoon, ilmastoon, ympäristön tilaan, hyvinvointiin sekä rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. Tavoitteet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Jotta kukaan ei jää kyydistä, on tärkeää saavuttaa kaikki tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.
Katso kuinka työmme edistää tavoitteiden saavuttamista
Luomme mahdollisuuksia reiluun datatalouteen laajasti eri yhteistyö- ja kumppaniverkostojen kanssa ja tuomalla yhteen eri toimijoita ratkaisemaan globaaleja haasteita kanssamme. Näin sanoitamme monisyisiä ilmiöitä ymmärrettävään muotoon ja edesautamme niiden ratkaisua aktiivisesti.
Tuemme julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiä luomalla vastuullisia ja läpinäkyviä rakenteita reilun datatalouden avulla. Ratkaisujemme avulla yhteiskunnan eri toimijat saavat mahdollisuuden tasavertaiseen kilpailuun reiluilla pelisäännöillä, yhteiskunnan reunaehtojen puitteissa.
Tarjoamme älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla kaupungit voivat muun muassa optimoida toimintojaan energiankäytön, logistiikan sekä ihmiskeskeisen palvelutuotannon parissa. Yhdessä kumppaniverkostomme kanssa mahdollistamme kokonaisvaltaisen kehityksen kohti vastuullisesti toimivia ja kestäviä kaupunkeja. Unelmamme paremmasta arjesta ohjaa meitä luomaan elinvoimaisia yhteisöjä, joissa ihmiset ovat aktiivisessa keskiössä luontoa kunnioittaen.
Tarjoamme ratkaisuja ja luomme rakenteita, joiden avulla mahdollistamme reiluja työolosuhteita ja tasapainoa työnantajan sekä työntekijöiden välille läpinäkyvyyden avulla. Luotettavan ja eri toimijoiden välillä sijuvasti liikkuvan datan avulla mahdollistamme oikeaan tietoon pohjautuvaa, uudenlaista talouskasvua ja talouden uusiutumista.
Tarjoamme palveluita, jotka mahdollistavat työntekijöiden osaamisen todentamisen ja omien koulutustietojen hallinnan. Ratkaisemme kohtaannon haasteita kiinteistö- ja rakentamisalalla yhdessä elinikäisen oppimisen ekosysteemin kanssa. Hyvää koulutusta tukevia ratkaisujamme ovat Luotettava Työntekijä, MyData ja Taitorekisteri.